Fabrika stocne hrane

Pocetkom avgusta 2013. godine u okviru Bankom grupacije pocela je izgradnja nove fabrike za proizvodnju hrane za zivotinje Bankom Agrar. Fabrika je pocela sa radom u avgustu 2014. godine sa proizvodnjom brenda pod nazivom Premier.

Nova fabrika locirana je u neposrednoj blizini Obrenovca, na reci Savi i izgradjena je na povrsini od oko 3000m2. Blizina auto-puta i reka daje veliku prednost jer je omogucen istovar i utovar robe preko luke koja je u vlasnistvu firme BANKOM d.o.o.

Fabrika ima kapacitet od 25 tona gotove hrane na sat i opremljena je najmodernijom opremom za proizvodnju hrane za zivotinje. Ceo proces proizvodnje hrane za zivotinje je automatizovan sto garantuje dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda. U okviru Bankom Agrara konstruisane su dve odvojene linije za proizvodnju stocne hrane sa dve mesalice kapaciteta 2 tone i 1 tona, dve peletirke kapaciteta 12 t/h i 6 t/h. Proizvodni proces se zavrsava linijom za pakovanje koja je automatizovana i koja omogucava pakovanje proizvoda u pakovanjima od 10 kg, 20 kg i 40 kg ili rinfuz.

Vitaminsko mineralne predsmese prozvode se po zahtevima tehnologa na osnovu visegodisnjeg iskustva i najnovijih naucnih saznanja iz oblasti proizvodnje hrane za zivotinje.

Fabrika ima podrsku laboratorije koja je locirana u neposrednoj blizini fabrike. U ovoj laboratoriji se vrse fizicko-hemijska, mikrobioloska i mikotoksikoloska ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda. U ovoj oblasti ostvarena je saradnja i sa eksternim akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.