Потпуна смеша за телад II од 50 - 100kg

Потпуна смеша се користи за исхрану телади од 50 – 100kg телесне масе.

Сировински састав: житарице, производи индустрије уља, млински производи од жита, производи индустрије скроба, остали биљни производи, минерална хранива (монокалцијум фосфат, сточна креда, сточна со) витаминско - минерална предсмеша, антиоксиданс (Е320, Е321) и арома.

Karakteristike:

  • Оптималан однос витамина, микро и макроелемената
  • Садржи арому

Efekti:

  • Лако привикавање на чврсту и кабасту храну
  • Висок дневни прираст
  • Одлична конверзија хране-мањи утрошак хране
  • Одлично здравстве но стање животиња
  • Већи профит

Fizicko hemijske karakteristike:

Протеинимин. 18%
Мастмин. 5%
Влагамакс. 13%
Целулозамакс.8%
Пепеомакс. 8%