Потпуна смеша за телад у порасту и тову III од 100 - 250kg

Потпуна смеша се користи за исхрану телади од 100 – 250kg телесне масе.

Сировински састав: житарице, производи индустрије уља, млински производи од жита, производи индустрије скроба, минерална хранива (монокалцијум фосфат, сточна креда, сточна со), витаминско - минерална предсмеша, антиоксиданс (Е320, Е321) и арома.

Karakteristike:

  • Оптималан однос витамина, микро и макроелемената
  • Садржи арому

Efekti:

  • Лако привикавање на чврсту и кабасту храну
  • Висок дневни прираст
  • Одлична конверзија хране-мањи утрошак хране
  • Одлично здравстве но стање животиња
  • Већи профит

Fizicko hemijske karakteristike:

Протеинимин. 16%
Протеин у облику НПН1 (у односу на укупни)20 %
Влагамакс. 13,5%
Целулозамакс.12%
Пепеомакс. 10%