Laboratorija

1. Fizičko - hemijska ispitivanja

U laboratoriji za kvalitet vrši se senzorska i organoleptička kontrola uzoraka, zatim određivanje sledećih parametara:

 • Određivanje sadržaja proteina po Kjeldahlu ubrzanim infracrvernim sagorevanjem - model Inkjel P i automatskom destilacijom model S5 i automatskom titracijom - model TB1 - proizvođač Behr
 • Određivanje sadržaja vlage (klasičnom metodom i vlagomerom MB 45 - proizvođač Ohaus)
 • Određivanje sadržaja ukupne i slobodne masti po Soxhletu
 • Određivanje sadržaja pepela i sirovog pepela
 • Određivanje aktivnosti ureaze izraženu preko ΔpH ili mgN/g/min.

Laboratorija je opremljena i Analizatorom za brzo određivanje vlage, proteina , masti, pepela i celuloze u sojinom brašnu.

2. Mikrobiološko ispitivanje hrane i hrane za životinje:

 • Određivanje ukupnog broja bakterija, prema zahtevima ISO 4833
 • Određivanje kvasaca i plesni, prema zahtevima ISO 21527
 • Određivanje enterobacteriacea, prema zahtevima ISO 21528
 • Određivanje sulfitoredukujućih bakterija, prema zhtevima ISO 15213
 • Salmonella vrste, prema zahtevima ISO 6579
 • Escherichia coli, prema zahtevima ISO 16649.

Za analize koje naša laboratorija nije opremljena da vrši, kao i za proveru rezultata naše laboratorije koristimo usluge eksternih akreditovanih laboratorija u zemlji i inostranstvu.

Uvek težimo sigurnijem i kvalitetnijem radu kroz stalno inoviranje znanja i praćenje novih tehnologija.