Fabrika stočne hrane

Početkom avgusta 2013. godine počela je izgradnja nove fabrike za proizvodnju hrane za životinje Bankom Agrar. Fabrika je počela sa radom u avgustu 2014. godine sa proizvodnjom brenda pod nazivom Premier.

Nova fabrika locirana je u neposrednoj blizini Obrenovca, na reci Savi i izgrađena je na površini od oko 3000m2. Blizina auto-puta i reka daje veliku prednost jer je omogućen istovar i utovar robe preko luke koja je u vlasništvu firme BANKOM d.o.o.

Fabrika ima kapacitet od 25 tona gotove hrane na sat i opremljena je najmodernijom opremom za proizvodnju hrane za životinje. Ceo proces proizvodnje hrane za životinje je automatizovan što garantuje dobijanje visoko kvalitetnih proizvoda. U okviru FSH konstruisane su dve odvojene linije za proizvodnju stočne hrane sa dve mešalice kapaciteta 2 tone i 1 tona, dve peletirke kapaciteta 12 t/h i 6 t/h. Proizvodni proces se završava linijom za pakovanje koja je automatizovana i koja omogućava pakovanje proizvoda u pakovanjima od 10 kg, 20 kg i 40 kg ili rinfuz.

Vitaminsko mineralne predsmeše prozvode se po zahtevima tehnologa na osnovu višegodišnjeg iskustva i najnovijih naučnih saznanja iz oblasti proizvodnje hrane za životinje.

Fabrika ima podršku laboratorije koja je locirana u neposrednoj blizini fabrike. U ovoj laboratoriji se vrše fizičko-hemijska, mikrobiološka i mikotoksikološka ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda. U ovoj oblasti ostvarena je saradnja i sa eksternim akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.