Dopunska smeša za tov pilića

Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu tovnih pilića, od 1. do 42. dana mešanjem sa žitaricama.

Sirovinski sastav: proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so, natrijum bikarbonat), vitaminsko - mineralna predsmeša, sinteticke amino kiseline, magnezijum oksid, enzimi, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Efekti:

  • dobar prirast
  • dobra konverzija
  • dobro zdravstveno stanje
  • mali procenat uginuća

Hemijski sastav:

Proteinimin. 40%
Vlagamax. 13%
Celulozamax. 8%
Pepeomax. 16%
Kalcijum2,8 - 3,0%

Uputstvo:

Priprema potpune smešeOd 1 - 28. danaOd 22 - 42. dana
Super4435
Kukuruz5665