Dopunska smeša za tovne svinje

Dopunska smeša se koristi za pripremanje potpunih smeša za ishranu tovnih svinja mešanjem sa žitaricama.

Sirovinski sastav: proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so) vitaminsko - mineralna predsmeša, sinteticke aminokiseline, antioksidans (E320, E321), enzimi i aroma.

Efekti:

  • dobra konverzija
  • dobra mesnatost
  • dobrar kvalitet mesa
  • kraći tov

Hemijski sastav:

Proteinimin. 35 %
Vlagamax. 12 %
Pepeomax. 15 %
Kalcijum2,2 - 2,7 %
Fosformin 1,5%

Uputstvo:

Priprema potpune smešeSvinje od 25 - 60kgSvinje preko 60kg
Super3023
Kukuruz7077

Analize: