Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske

Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so) vitaminsko - mineralna predsmeša, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Visoka mlecnost
  • Dobra kondicija
  • Doobra plodnost
  • Dobra jagnjad
  • Kvalitetnija vuna
  • Odlično zdravstveno stanje životinja
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteini14 %
vlagamax. 13,5 %
celulozamax 15%
pepeomax. 10%
kalcijum0,8 - 1,0%