Potpuna smeša za telad II od 50 - 100kg

Potpuna smeša se koristi za ishranu teladi od 50 – 100kg telesne mase.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so) vitaminsko - mineralna predsmeša, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Lako privikavanje na čvrstu i kabastu hranu
  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane-manji utrošak hrane
  • Odlično zdravstve no stanje životinja
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 18%
Mastmin. 5%
Vlagamax. 13%
Celulozamax.8%
Pepeomax. 8%