Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100 - 250kg

Potpuna smeša se koristi za ishranu teladi od 100 – 250kg telesne mase.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so), vitaminsko - mineralna predsmeša, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Lako privikavanje na čvrstu i kabastu hranu
  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane-manji utrošak hrane
  • Odlično zdravstve no stanje životinja
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 16%
Protein u obliku NPN1 (u odnosu na ukupni)20 %
Vlagamax. 13,5%
Celulozamax.12%
Pepeomax. 10%