Potpuna smeša za tov junadi II preko 350kg

Potpuna smeša se koristi za ishranu junadi u tovu preko 350kg telesne mase.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije šecera, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so), vitaminsko - mineralna predsmeša, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Visok dnevni prirast-kraći tov
  • Odlična konverzija hrane-manji utrošak hrane
  • Dobra mesnatost i kvalitet mesa
  • Odlično zdravstveno stanje životinja
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 12%
Protein u obliku NPN1 (u odnosu na ukupni)25 %
Vlagamax. 13,5%
Celulozamax.10%
Pepeomax. 10%