Potpuna smeša za krave muzare preko 20 L/dan mleka

Potpuna smeša se koristi za ishranu krava muzara sa proizvodnjom preko 20 litara mleka dnevno.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije skroba, proizvodi industrije šecera, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so i natrijum bikarbonat), vitaminsko - mineralna predsmeša, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Povećava mlečnost i kvalitet mleka-manji broj somatskih ćelija u mleku
  • Reguliše kiselost u buragu
  • Pospešuje plodnost i redovan estrus
  • Smanjuje opasnost bolesti zglobova i papaka
  • Odlično zdravstveno stanje životinja
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 18%
Protein u obliku NPN1 (u odnosu na ukupni)20 %
Vlagamax. 13,5%
Celulozamax.10%
Pepeomax. 10%