Potpuna smeša za curke u porastu i tovu II

Potpuna smeša za tov curica od 5.do 8. nedelje starosti. Smeša sadrži kokcidiostatik i ne sme se koristiti 5 dana pred klanje.

Sirovinski sastav: žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stocna kreda, stocna so, natrijum bikarbonat), vitaminsko - mineralna predsmeša, sinteticke amino kiseline, kokcidiostatik, enzimi, antioksidans (E320, E321) i aroma.

Karakteristike:

  • Optimalan odnos aminokiselina
  • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
  • Sadrži enzime: fitazu, beta-glukanazu i beta-ksilanazu
  • Sadrži aromu

Efekti:

  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane
  • Meso odličnog kvaliteta
  • Ujednačena telesna masa ćurića na klanju
  • Nizak mortalitet, dobar imunitet i zdravstveno stanje ćurića
  • Veći profit

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 24%
Vlagamax. 13%
Celulozamax. 5%
Pepeomax. 9%
Kalcijum1,1 - 1,3%