Premier Piggy Predstart - potpuna smeša za prihranjivanje prasadi 18%

Potpuna smeša se koristi za ishranu prasadi od 5. dana starosti pa do 10. dana nakon zalučenja. Hranu davati po volji uz stalno prisustvo sveže vode za piće.

Sadrži: termički tretirane žitarice, proizvodi industrije ulja, mlinski proizvodi od žita, ostali biljni proizvodi, surutka u prahu, protein krompira, dekstroza, mineralna hraniva (monokalcijum fosfat, stočna kreda, stočna so), vitaminsko-mineralna predsmeša, aroma, benzoeva kiselina, sintetičke amino kiseline, antioksidans (E320,E321), enzimi.

Karakteristike:

 • Sadrži lako svarljive proteine, proteine mleka i mlečni šećer
 • Optimalan odnos aminokiselina
 • Optimalan odnos vitamina, mikro i makroelemenata
 • Sadrži enzime: fitazu, beta-glukanazu i beta-ksilanazu
 • Sadrži zakiseljivač
 • Sadrži aromu

Efekti:

 • Zdrava, otporna i dobro razvijena prasad
 • Smanjen rizik pojave proliva i uginuća prasadi u periodu sisanja i odbijanja
 • Lako zalučenje prasadi, veća težina na zalučenju sa ujednačenom težinom legla
 • Prijatan ukus i miris-pospešuje se konzumacija hrane već u prvim danima života prasadi
 • Visoka svarljivost i iskoristivost hranljivih materija-dobar prirast i konverzija
 • Efikasnost u borbi protiv patogenih bakterija E. Coli, K. Pneumoniae, Staphylococcus, Lactobacilus Salivarius…
 • Redukcija amonijaka što dovodi do znatnog smanjenja respiratornih oboljenja
 • Smanjeni troškovi lečenja
 • Konzervacija hrane i smanjenje prisustva plesni, buđi i patogenih bakterija u samoj hrani.

Fizicko hemijske karakteristike:

Proteinimin. 18 %
Vlagamax. 12%
Mastmin. 6 %
Celulozamax 3.5%
Pepeomax. 8%